-23% Nuolaida atsarginėms dalims
 • Nepraleiskite

Naudojimo sąlygos ir kitos nuostatos

Naudojimo sąlygos (sutartis)

 1. TAISYKLIŲ OBJEKTAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. E-parduotuvė (svetainė alvadi.lt) priklauso Alvadi OÜ, įmonės kodas 11487376,VAT: EE101288462,adresas: Majaka 10, Tallinn, 11412, Estija,el. paštas info@alvadi.lt, tel. (toliau Pardavėjas ir (arba) „Alvadi“ e-parduotuvė). Šios naudojimosi sąlygos (toliau - Sąlygos) reglamentuoja Pardavėjo ir „Alvadi“ e-parduotuvės vartotojo (toliau - Pirkėjas) teisinius santykius, susijusius su „Alvadi“ e-parduotuvės naudojimu, įskaitant užsakymus ir sandorius.
  2. „Alvadi“ e-parduotuvės paslauga apima Pirkėjo galimybę sudaryti prekių ir paslaugų (toliau: prekės), parduodamų „Alvadi“ e-parduotuvėje, pirkimo-pardavimo sutartį. Siūlomų prekių sąrašas ir aprašymai pateikiami svetainėje alvadi.lt. „Alvadi“ e-parduotuvėje siūlomos prekės „kaip yra“ ir „kaip įmanoma“. Prieiga prie „Alvadi“ e-parduotuvės ir naudojimasis „Alvadi“ e-parduotuve yra tik vartotojo nuožiūra. Pardavėjas neatsako už jokią žalą, kuri gali atsirasti naudojantis „Alvadi“ e-parduotuve ar susijusiomis programomis.
  3. Pirkėjas, naudodamasis „Alvadi“ e-parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei sudaromos pirkimo-pardavimo sutartys, t. y. patvirtinti užsakymai, įsipareigojimai Pardavėjui ir Pirkėjui bus privalomi pagal šias Bendrąsias sąlygas. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Pirkėjas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi „Alvadi“ e-parduotuve. Pardavėjas turi teisę palikti Pirkėjo užsakymą neįvykdytą, jei Pirkėjas nesilaikė šių sąlygų ar „Alvadi“ e-parduotuvėje pateiktų instrukcijų arba nesumokėjo už užsakymą.
 2. SANDORIO ŠALYS
  1. Pirkėjas turi būti suaugęs (ne jaunesnis kaip 18 metų), fizinis ar bet kuris juridinis asmuo, kuris prieš pasirašydamas pirkimo-pardavimo sutartį ar naudodamasis „Alvadi“ e-parduotuvės paslaugomis, patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka laikytis sąlygų. Tačiau jei asmuo, nesilaikantis šių reikalavimų, vis dar it toliau naudojasi „Alvadi“ e-parduotuve, pateikia užsakymą ir (arba) perka prekes, asmuo, iš kurio banko sąskaitos ar kreditinės kortelės buvo sumokėta už atitinkamą operaciją, yra atsakingas už aukščiau esančių operacijų pasekmes.
 3. IŠLAIDOS, PRIEINAMUMAS IR INFORMACIJA APIE PREKES
  1. Visų „Alvadi“ e-parduotuvės prekių kainos yra nurodytos eurais ir apima atitinkamos šalies dabartinį pridėtinės vertės mokestį: Estija
  2. Sumokėdamas už prekes Pirkėjas taip pat įsipareigoja sumokėti ir pristatymo į vietą išlaidas (toliau - transportavimo išlaidos). Transportavimo kaina tiesiogiai priklauso nuo prekių kiekio, svorio, matmenų bei vietos ir gali jos skirtis. Priimti prekes be transportavimo išlaidų galima iš Pardavėjo parduotuvės ir (arba) sandėlio, jei tinklalapyje alvadi.lt nenurodyta kitaip
  3. Pirkėjo pasirinktos prekės pridedamos prie pirkinių krepšelio ir jų kaina apskaičiuojama automatiškai. Prieš apmokėjimą krepšelio turinys ir kaina bus parodyti svetainėje.
  4. Transportavimo išlaidos apskaičiuojamos automatiškai, jei pristatomas vienas užsakymas vienu adresu. Jei Pirkėjas nori, kad prekės būtų pristatytos skirtingais adresais, jis privalo įforminti atskirus užsakymus.
  5. Jei vieno užsakymo suma viršija 150 € su PVM, o pristatymo vieta yra: Estija, transporto išlaidos neimamos.
  6. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti prekių kainas, iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui. Jei Pardavėjas pakečia kainas, Pirkėjui apmokėjus sąskaitą faktūrą, prekės Pirkėjui bus pristatytos sąskaitoje nurodytomis kainomis (išskyrus 3.7 skyriuje nurodytus atvejus). Tuo atveju, kai kaina tampa palankesnė, nei nurodyta sąskaitoje faktūroje, Pirkėjas neturi teisės reikalauti kompensacijos už kainos skirtumą.
  7. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie klaidas ar gedimus, kurie neleidžia naudotis „Alvadi“ e-parduotuve. Kadangi negalima visiškai atmesti techninių klaidų „Alvadi“ e-parduotuvėje ar kibernetinių nusikaltimų, Pardavėjas pasilieka teisę kontroliuoti visus įvykdytus užsakymus ir apmokėtas sąskaitas. Jei yra klaida (pav., prekių kaina yra neproporcingai maža lyginant su tokių prekių rinkos kaina), Pardavėjas turi teisę vienašališkai atšaukti užsakymą, anuliuoti pirkimo-pardavimo sutartį ir nepristatyti prekių. Gavęs sąskaitos faktūros sumą į savo banko sąskaitą, Pardavėjas informuoja Pirkėją el. paštu arba telefonu per 7 darbo dienas, suteikdamas galimybę pateikti naują užsakymą arba grąžinti Pirkėjo sumokėtą sumą.
  8. Pirkėjas, naudodamasis „Alvadi“ e-parduotuve, turėtų atsižvelgti į tai, kad, remiantis „Alvadi“ e-parduotuvės sandėlio atsargomis ir prekių apskaitos techninėmis charakteristikomis, atsargos parodomos pavėluotai, todėl rodoma informacija gali skirtis nuo realios situacijos. Panašiai Pirkėjas turi atsižvelgti į tai, kad pageidaujamos prekės yra jam rezervuojamos Pardavėjo sandėlyje tik atlikus mokėjimą ir pranešus apie jo gavimą. Taigi Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjo nurodytos prekės būtų pažymėtos kaip „Yra prekyboje“, tačiau vėliau paaiškėja, kad Pardavėjo sandėlyje nebeliko Pirkėjo prašytų prekių. Tokiu atveju, Pardavėjas per 7 darbo dienas informuoja Pirkėją apie prekių trūkumą, pasiūlydamas galimybę atlikti naują užsakymą arba susigrąžinti Pirkėjo sumokėtą sumą. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtą žalą.
  9. Naudodamasis „Alvadi“ e-parduotuve, Pirkėjas įsipareigoja atsižvelgti į tai, kad prekių nuotraukos yra iliustracinės ir gali šiek tiek skirtis nuo realios prekių išvaizdos, taip pat kita rodoma informacija pirmiausia yra bendro informacinio pobūdžio ir gali bet kada pasikeisti. Norėdami gauti tikslesnę ir išsamesnę informaciją apie produktą, įskaitant technines savybes ir išvaizdą, Pirkėjas gali susisiekti su pardavėju per „Alvadi“ e-parduotuvę el. pašto adresu info@alvadi.lt.
  10. Naudodamasis „Alvadi“ e-parduotuve, Pirkėjas privalo:
   • užtikrinti, kad visa jo pateikta informacija naudojant „Alvadi“ e-parduotuvę yra teisinga;
   • neperduoti neteisėtos ar kitu būdu draudžiamos informacijos;
   • nesinaudoti „Alvadi“ e-parduotuve spekuliaciniams ar netikriems veiksmams ar sukčiavimui;
   • nesiųsti failų, kuriuose yra virusų ir kitų kompiuterių programų arba failų, kurie trukdo, sugadina ar kitaip trikdo normalų naudojimąsi „Alvadi“ e-parduotuve ir kurie dėl aplinkos naudojimo gali būti saugomi kompiuteryje kito Pirkėjo; ir (arba) trukdyti, sugadinti ar kitaip nutraukti normalų kompiuterių darbą;
   • negali draudžiamu būdu keisti, kopijuoti, perduoti, parduoti, atgaminti ar kitaip naudoti „Alvadi“ e-parduotuvės svetainės ar jos turinio
 4. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES UŽSAKYMAS IR SUDARYMAS
  1. Norėdamas atlikti pasirinktos prekės užsakymą „Alvadi“ e-parduotuvėje, Pirkėjas turi įtraukti prekę į virtualų pirkinių krepšelį, paspausdamas mygtuką ""Įdėti į krepšelį"". Jei Pirkėjas nori įtraukti prekes į tą patį užsakymą, jis privalo atlikti aukščiau aprašytą veiksmą kiekvienai pasirinktai prekei.
  2. Pasirinkę prekę ir įdėję ją į krepšelį, spustelėkite nuorodą "Peržiūrėti prekių krepšelį" (arba paspauskite mygtuką ""Krepšelis"" ir meniu spustelėkite ""Eiti į pirkinių krepšelį" "). Pirkinių krepšelyje Pirkėjas gali padidinti arba sumažinti prekių kiekį arba visiškai jas pašalinti iš krepšelio.
  3. Nustatęs prekę ir reikiamą kiekį, Pirkėjas turės spustelėti mygtuką „"Išsiregistruoti"“, kad užbaigtų užsakymą. Jei Pirkėjas nesiregistravo „Alvadi“ e-parduotuvėje, jis turi įvesti asmens duomenis, jei nori patvirtinti užsakymą. Turi įvesti savo asmens arba įmonės duomenis, įskaitant. el. pašto adresą ir kontaktinį telefono numerį. Tada spauskite mygtuką „"Registracija"“. Norėdamas užbaigti registraciją, Pirkėjas turi pažymėti langelį „"I agree with terms and conditions, and privacy policy"“. Pirkėjas turi teisę atsispausdinti sąlygas arba saugoti jas skaitmenine forma asmeninės informacijos laikmenoje. Pirkėjas privalo vykdyti užsakymus laikydamasis sąlygų ir vadovaudamasis „Alvadi“ e-parduotuvėje nurodytomis naudojimo instrukcijomis. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai patikrinti įvestus duomenis užsakymo metu ir prisiimti atsakomybę už įvestų duomenų teisingumą, tuo pačiu prisiimdamas bet kokios galimos žalos dėl savo klaidos riziką.
  4. Įvedęs duomenis, Pirkėjas turi pasirinkti tinkamą pristatymo būdą.
  5. Įvedus duomenis ir pasirinkus pristatymo būdus, bus rodomas Pirkinių krepšelis, kuriame nurodytos Pirkėjo pasirinktos prekės ir pristatymo būdas. Jei Pirkėjas pageidauja įsigyti krepšelio prekes ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, jis turi pasirinkti tinkamą mokėjimo būdą. Norėdamas pasirinkti mokėjimo būdą, Pirkėjas turi dar kartą spustelėti mygtuką „"Išsiregistruoti"“. Jei Pirkėjas nori pakeisti užsakymą, tai turi padaryti prieš pasirinkdamas mokėjimo būdą.
  6. Jei Pirkėjas pasirinko mokėti per internetinį banką, jis bus nukreiptas į pasirinkto interneto banko puslapį. Apmokėjęs sąskaitą internetine bankininkyste, Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Grįžti į parduotuvę“, po to Pardavėjas gauna iš banko patvirtinimą apie sėkmingą mokėjimą.
  7. Pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta, jei Pardavėjas yra gavęs patvirtinimą dėl konsultacijos dėl naudojimo sąlygų pagal 4.3 punktą, o visa užsakyme nurodyta suma buvo gauta į Pardavėjo sąskaitą. Pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimas laikomas, kai Pardavėjas Pirkėjui išsiunčia patvirtinimą su sąskaita faktūra nurodytu el. pašto adresu. Pardavėjas siunčiamus dokumentus saugo 7 metus.
  8. Sutikimas, leidžiantis „Alvadi“ tvarkyti asmens duomenis. Pasirašydamas ir pateikdamas užsakymą, Pirkėjas duoda sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, siekiant užmegzti santykius su klientais, sudaryti, vykdyti, modifikuoti, nutraukti sutartį, siūlyti prekes, gerinti prekių kokybę ir atlikti kitas su tuo susijusias operacijas, taip pat siuntimas „Alvadi“, jei Pirkėjas dėl to yra davęs atskirą sutikimą. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, t.y. prekių gamintojui leidžiamas Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Asmuo žino apie savo teises bet kada gauti informaciją apie surinktus asmens duomenis ir apie jų naudojimo tikslą; informaciją apie tai, kam buvo perduoti asmens duomenys; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; duomenų tvarkymo nutraukimą ir panaikinimą, jei reikalavimas neatitinka teisės aktų.
 5. UŽSAKYMO VYKDYMAS
  1. Prekių gabenimas vyksta Pirkėjo sąskaita ir rizika, atsižvelgiant į Pirkėjo pasirinktas transporto įmonės sąlygas. Klientų patogumui apytikslė pristatymo data yra rodoma Pirkinių krepšelyje.
  2. Jei po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo paaiškėja, kad Pirkėjo pirkinių nėra sandėlyje ir pasikeičia pristatymo data, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie naują pristatymo datą. Tuo atveju, kai Pirkėjas nėra suinteresuotas įsigyti prekės dėl termino pratęsimo, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pagal sąlygų 6.1 punktą. Pardavėjas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl prekių pristatymo vėlavimo.
  3. Tuo atveju, kai prekių pristatymas, atidėtas pristatymas ar bet koks kitas nesusipratimas atsiranda dėl Pirkėjo įvestų duomenų netikslumų, Pirkėjas neturės teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pagal šių sąlygų 6.1 punktą.
  4. Prieš priimdamas prekes ir pasirašydamas važtaraštyje, Pirkėjas privalo atidžiai apžiūrėti Prekių pakuotes, ar jos nėra sugadintos (prekės turi būti nurodytos važtaraštyje) ir per 1 darbo dieną informuoti Pardavėją el. paštu info@alvadi.lt. Pirkėjas turi teisę nepriimti prekių su pažeista pakuote. Gavus prekes ir nepranešus apie sugadintą pakuotę, laikoma, kad prekės buvo tinkamai pristatytos Pirkėjui. Pirkėjas turi teisę nepriimti sugadintų prekių.
  5. Gavęs prekes ir prieš jas sumontuodamas / surinkdamas / dažydamas / naudodamas, Pirkėjas privalo atsižvelgti į tai, kad prekės turi būti kruopščiai išardomos, kad nebūtų pažeista prekių pakuotė, gamykliniai ženklai ar serijos numeriai, taip pat Pirkėjas privalo patikrinti, ar prekės tinka jo automobiliui, ar ne. Tai būtina nutraukiant pirkimo-pardavimo sutartį, kai sumažinama rizika, susijusi su Taisyklių 6.9 ir 6.11 punktuose nurodyta žala.
 6. PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS
  1. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį Taisyklių 5.2 punkte aprašytu atveju, įskaitant atvejį, kai pagal pirkimo sąlygų sutartį sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis pagal Taisyklių ir sąlygų 4.7 punktą, tačiau nurodyta pristatymo data į Pirkėjo vietą yra pratęsta dėl Pardavėjo. Pirkėjas turi teisę nutraukti šią sutartį per 2 darbo dienas nuo dienos, kai Pardavėjas informuoja apie prekių pristatymo vėlavimą. Norėdami nutraukti sutartį, privalote pateikti Pardavėjui rašytinę paraišką el. paštu info@alvadi.lt. Nepateikus formos prekės nebus grąžintos.
  2. Jei Pirkėjas yra vartotojas, kaip apibrėžta Vartotojų apsaugos įstatyme, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas, norėdamas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, privalo per nustatytą laiką pateikti Pardavėjui prašymą (kurį galima atkurti raštu) el. paštu info@alvadi.lt. (paraiškos forma: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). Prašyme Pirkėjas privalo nurodyti, ar jis nori atgauti iš Pardavėjo sumą, lygią Pirkėjo sumokėtai užsakymo kainai, ar prekes iškeisti į kitas Pardavėjo pasiūlytas prekes. Jei Klientas nepateikė (anksčiau) / nepateikė aukščiau pateiktos paraiškos, iš anksto sumokėta suma liks Kliento išankstinio mokėjimo sąskaitoje. Po trejų metų „Alvadi“ turi teisę pervesti išankstinio mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas sau.

  3. Tuo atveju, kai prekės atitinka bet kurią iš šių sąlygų, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pagal Sąlygų 6.2 punktą:
   • prekės, kurios yra „* specialūs užsakymai“ ir prie kurių nurodoma apie sutarties atsisakymo teisės netaikymą;
   • prekės, pagamintos ar užsakytos pagal Pirkėjo asmeninius pageidavimus;
   • prekės, pagamintos ar užsakytos individualiai;
   • lengvai sulaužomos ar greitai susidėvinčios / gendančios prekės;
   • sezoninės ar bet kokios periodinės prekės;
   • atidaromas tepalas, cheminis produktas ir automobilio priežiūros produktas
  4. Tuo atveju, kai Pirkėjas ištrina savo „Alvadi“ e-parduotuvės paskyrą, Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties ir (arba) jos atsisakyti pagal sąlygų 6.2 ir 7.3 punktus.
  5. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties pagal 6.2 punktą ir nori gauti iš Pardavėjo sumą, lygią Pirkėjo sumokėtoms užsakymo išlaidoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už prekę sumokėtą sumą ir palankesnių transportavimo išlaidų, kuriomis Pirkėjas gali naudotis pristatydamas prekes Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę negrąžinti minėtos sumos tol, kol Pirkėjas negrąžina prekių Pardavėjui.
  6. Tuo atveju, jei Pirkėjas nepasirinko standartinės, t. y. palankiausios transportavimo paslaugos, skirtos prekėms gauti, tačiau pasirinko brangesnę transportavimo paslaugą, Pardavėjas Pirkėjui kompensuoja tik standartines transporto išlaidas.
  7. Pardavėjas grąžina už prekes sumokėtą sumą į mokėjimo sistemą arba banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį gavimo dienos ir su sąlyga, kad per tą patį terminą (14 kalendorinių dienų) Pirkėjas grąžina prekes Pardavėjui, grąžintos prekės atitinka šias naudojimo sąlygas, o Pardavėjas neturi pagrindo sumažinti ar panaikinti Pirkėjui sumokėtą sumą pagal sąlygų 6.11 punktą.
  8. Pirkėjo sumokėtos sumos grąžinimo terminas pratęsiamas jei vėluojama grąžinti prekes.
  9. Prekės, kurias grąžina Pirkėjas, turi būti pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje (originali pakuotė neturi būti pažeista / sugadinta), be to, jose turi būti visi produktai, įskaitant priedus, kurie buvo tiekiami kartu su prekių komplektu. Papildomos pakuotės su tvirtinimo elementais negali būti atidarytos. Ant pakuotės negali būti pašalinių etikečių (kainų etikečių ir kt.). Jei prekės yra perkamos kampanijos metu arba jei prekės buvo siunčiamos su kitomis prekėmis, Pirkėjas privalo grąžinti visas nupirktas prekes, įskaitant tas prekes ir kitus gaminius.
  10. Pirkėjas apmoka su prekių grąžinimu susijusias išlaidas, išskyrus tuos atvejus, kai prekės neatitinka „Alvadi“ e-parduotuvės aprašymo.
  11. Tuo atveju, jei Pirkėjo grąžintos prekės ir (arba) pakuotė yra pažeistos ar sugadintos (montavimo pėdsakai, dažai, užrašai ant pakuotės ir pan.), Pardavėjas turi teisę perskaičiuoti prekių kainą ir sumažinti ją dėl padarytos žalos bei ją išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintos sumos; arba visai nepriimti prekių. Tuo atveju, kai Pirkėjas nesutinka su prekių vertės sumažinimu dėl perskaičiavimo, Pirkėjas turi teisę pasitelkti nepriklausomą, licencijuotą ekspertą, kad šis sąžiningai įvertintų vertės sumažėjimą. Eksperto įvertinimo išlaidas padengia šalis, kurios nuomonė lieka nepagrįsta.
  12. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį Taisyklių 3.7 punkte numatytu atveju, jei dėl techninės klaidos tam tikro produkto kaina neproporcingai maža, palyginti su rinkos kaina, o Pardavėjas neįrodė, kad ši kaina atsirado dėl prekių vertės sumažėjimo, o Pardavėjas dar neišsiuntė prekių Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties atveju, aprašytu 3.8 punkte, net kai Pirkėjui sumokėjus už prekes paaiškėja, kad prekių nebuvo sandėlyje. Pardavėjas turi teisę atsisakyti vykdyti šiuos sandorius apie tai informuodamas Pirkėją. Norėdamas nutraukti sutartį, Pardavėjas privalo atitinkamai informuoti Pirkėją apie nutraukimą tokiu formatu, kurį galima atkurti raštu (geriausia naudojant Pirkėjo nurodytą el. pašto adresą). Atsisakant atlikti sandorį, Pardavėjas įsipareigoja per 14 kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą už įsigytas prekes ir transportavimą.
  13. Tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir pasinaudoti savo teise imtis teisių gynimo būdų dėl sutarties nesilaikymo pagal sąlygas.
 7. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ UŽ PREKIŲ NEATITIKTĮ
  1. Pardavėjas yra atsakingas už prekių neatitikimą pagal pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, kurios paaiškėja per 2 metus nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, kaip numatyta įstatymo.
  2. Jei Pirkėjui išduotos prekės neatitinka sutarties sąlygų, Pirkėjas privalo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tokių faktų išsiaiškinimo, informuoti Pardavėją, pateikdamas Pardavėjui sąskaitą faktūrą, kurios pagrindu buvo apmokėtos prekės, ir pretenziją, kurią buvo galima atkurti raštu el. paštu info@alvadi.lt. Atsiradus neatitikimui, prekių naudojimas turi būti nedelsiant sustabdytas ir apie tai kuo greičiau turi būti pranešta Pardavėjui. Pirkėjas privalo skunde nurodyti vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, skundo pateikimo datą, prekių pažeidimų nustatymo datą, tikslaus pažeidimo aprašymą, pretenzijas Pardavėjui dėl pažeidimų, taip pat nurodyti ar papildyti skundą dokumentu, patvirtinančių apie pirkimo-pardavimo sutartį tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
  3. Aptikęs prekių pažeidimus ar trūkumus, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo, kad prekės būtų sutaisytos ar pakeistos reikalavimus atitinkančiomis prekėmis. Tuo atveju, jei šios priemonės nėra įmanomos ar nepagrįstos, Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir susigrąžinti už prekes sumokėtą sumą. Jei pirkimo-pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip, Pardavėjas nekompensuoja papildomų išlaidų, patirtų keičiant prekes skundo pateikimo metu (prekių surinkimas ir išmontavimas, gabenimas, pašto siuntimas ir kt.).
  4. Pardavėjas neatsako už žalą, kurią Pirkėjas padarė dėl netinkamo prekės naudojimo.
 8. SĄLYGŲ KEITIMAS, GINČŲ SPRENDIMAS
  1. Visa „Alvadi“ e-parduotuvėje publikuojama medžiaga priklauso Pardavėjui arba Pardavėjui buvo išduota autorių teisių savininko licencija dėl komercinio naudojimo. „Alvadi“ e-parduotuvės naudojimo sąlygose taip pat nurodomos autorių teisės.
  2. Pirkėjas turi teisę laikyti šias sąlygas savo laikmenoje, kad būtų užtikrintas jų rašytinis atgaminimas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, visiškai ar iš dalies pakeisti sąlygas, iš anksto apie tai neinformuodamas Pirkėjo. Pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo „Alvadi“ e-parduotuvėje alvadi.lt. Pakeitimai neturės įtakos jokiems anksčiau patvirtintiems užsakymams.
  4. Šalys atsako viena kitai už padarytą žalą, tais atvejais, kai pažeidžiamos įstatymų nustatytos sąlygos šioje šalyje: Estija. Pardavėjo atsakomybė apsiriboja prekių kainomis ir tam tikrais atvejais transporto išlaidomis ir jis yra atsakingas tik už neteisėtą sąlygų pažeidimą. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo negautas pajamas ar už žalą, kurią Pirkėjas patyrė, ar už prekių pristatymo vėlavimą.
  5. Pardavimo sutartį ir naudojimąsi „Alvadi“ e-parduotuve reglamentuoja atitinkamos šalies įstatymai: Estija.
  6. Ginčai bus sprendžiami derybomis. Nepavykus rasti sprendimo, ginčai perduodami Vartotojų ginčų komitetui, įsikūrusiam Pronksi 12 Tallinn, www.komisjon.ee. Ginčai su juridiniu asmeniu turi būti sprendžiami „Harju Maakohtus“.
   8.1. Pirkėjas turi teisę remtis prievolių įstatymo numatytomis teisių gynimo priemonėmis (reikalauti įvykdyti prievolę; atsisakyti vykdyti savo prievolę, reikalauti atlyginti žalą, nutraukti sutartį ar atsisakyti sutarties, sumažinti kainą, reikalauti palūkanų už pavėluotą finansinio įsipareigojimo sumokėjimą).
  7. Vartotojų ginčus galima išspręsti ir elektroninėje aplinkoje: http://ec.europa.eu/odr
 9. APLINKOS APSAUGA
  1. Atliekos, susidariusios panaudojus iš „Alvadi“ e-parduotuvės įsigytas prekes, yra klasifikuojamos pagal 2004 m. gegužės 1 d. Estijos Respublikos nustatytą pavojingų atliekų klasifikavimo tvarką kaip pavojingos ir reikalaujančios specialaus atliekų utilizavimo (RT I, 14.05.2013, 2). Tokių prekių sąrašą sudaro: baterijos, automobilių padangos, tepalai, skysčiai ir transporto priemonių priežiūros priemonės. Daugiau informacijos apie pavojingas atliekas galite rasti Aplinkos inspekcijos tinklalapyje (www.kki.ee).
  2. Privatiems asmenims pavojingų atliekų šalinimui yra skirti savivaldybės įrengti konteineriai. Daugiau informacijos apie surinkimo taškus rasite apsilankę savivaldybės tinklalapyje arba paskambinę vietos savivaldybės telefonu.
  3. Juridiniai asmenys įsipareigojo tiekti pavojingas atliekas specializuotose licencijuotose utilizavimo vietose. Pavojingų atliekų šalinimo įmonių, turinčių licencijas, sąrašą galima rasti Aplinkos inspekcijos tinklalapyje (www.kki.ee).

Privatumo politika

Šios privatumo politikos sąlygos reglamentuoja kliento asmens duomenų tvarkymą, jei klientas naudojasi svetainės alvadi.lt teikiamomis paslaugomis (toliau - „ALVADI“). Klientų asmeniniai duomenys yra būtini, kad klientai galėtų naudotis „ALVADI“ paslaugomis. Asmens duomenys - tai informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (toliau - „Klientas“). Apdorojimas apima: Kliento asmens duomenų rinkimą, saugojimą, keitimą, atkūrimą, naudojimą, paskelbimą, atskleidimą perduodant, taip pat ištrynimą ar sunaikinimą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik gavus Kliento sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai teisė ar pareiga tvarkyti tokius duomenis yra numatyta teisės aktuose.

„ALVADI“ saugo Kliento duomenis laikydamasi atitinkamų saugos ir konfidencialumo taisyklių. „ALVADI“ taiko reikalingas organizacines, fizines, informacijos ir ryšių saugos technologijas, kad apsaugotų Kliento duomenis.

 1. KODĖL „ALVADI“ APDOROJA ASMENS DUOMENIS?
  „ALVADI“ tvarko Kliento asmens duomenis šiais tikslais: vykdyti sutartinius įsipareigojimus Klientui; pagerinti paslaugų kokybę; vykdyti rinkodaros veiklą; vykdyti įstatymų numatytas ir nustatytas teisines pareigas, taip pat pagrįsti teisinį interesą.
  1. Sutartinių įsipareigojimų Klientui įvykdymas
   „ALVADI“ tvarko Kliento asmens duomenis, kad įvykdytų sutartinį įsipareigojimą:
   • įvykdyti užsakymą (ypač susisiekti su Klientu; perduoti instrukcijas, susijusias su Kliento užsakymu, apmokėjimu už gaminius, prekės pristatymu, gaminio grąžinimu ir garantijos įgyvendinimu)
   • pranešti apie užsakymo būseną (ypač perduoti dokumentus, susijusius su įsigytu (-ais) produktu (-ais), pavyzdžiui, sąskaitą faktūrą, techninius dokumentus, garantinius dokumentus ir kt.).
  2. Rinkodaros veiklos vykdymas
   „ALVADI“ tvarko Kliento asmeninius duomenis rinkodaros veiklai vykdyti:
   • reklaminių pasiūlymų ir pranešimų siuntimas Kliento pateiktais el. pašto adresais ir (arba) mobiliųjų telefonų numeriais (su sutikimu)
   • rinkų tyrimas (įskaitant Klientų vartotojų įpročių tyrimą ir informacijos apie produktus ir paslaugas, kurios labiausiai sudomina Klientą, gavimą).
  3. Paslaugų kokybės gerinimas
   „ALVADI“ tvarko Kliento asmeninius duomenis, kad padidintų paslaugų kokybę:
   • pagerinti vartotojo patirtį svetainėje
   • atlikti apklausas, turinčius įtakos „ALVADI“ veiklai
   • pranešti Klientams apie siūlomų paslaugų ir gaminių pokyčius, techninius sprendimus, taip pat apie „ALVADI“ funkcijas.
 2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKA „ALVADI“
  „ALVADI“ renka trijų rūšių duomenis: asmens duomenis, neasmeninius duomenis ir slapukus.
  1. Asmens duomenys
   „ALVADI“ renka Kliento asmens duomenis tik tuo atveju, jei Klientas juos pateikė savanoriškai, pirkdamas, dokumentais patvirtinęs prekių grąžinimą arba užsiregistravęs svetainėje alvadi.lt. Už pateiktų duomenų tikslumą yra atsakingas klientas.

   Asmens duomenis sudaro: vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas (įskaitant šalį, miestą ir pašto kodą), el. pašto adresas (el. paštas), banko sąskaitos numeris (reikalingas mokėjimams už parduotus produktus ir paslaugas identifikuoti bei grąžinti pinigus klientams), identifikavimo dokumentai (reikalingi vykdyti sutartinius įsipareigojimus, pvz., pristatant gaminius įgaliotiems asmenims), transporto priemonės registracijos numeris ir užsakymai.
  2. Neasmeniniai duomenys
   Kiekvienas gali apsilankyti alvadi.lt svetainėje, neužsiregistravęs ir neįvedęs savo asmens duomenų. Tokiu atveju vienintelė informacija, kuria asmuo dalijasi su „ALVADI“, yra susijusi su apsilankymu svetainėje. Šio tipo informacija vadinama neasmenine ir yra perduodama automatiniu režimu per analizės įrankius: „Google Analytics“, „Google Tag Manager“, „Google Maps“, „Yandex Metrica“, „Facebook Widget“. Tokia informacija naudojama tik siekiant pagerinti „ALVADI“ veikimą, o ne asmens duomenų rinkimui.

   Neasmeninius duomenis sudaro: apsilankymo data ir laikas, regionas, miestas, rodiniai, prisijungimo puslapis, atsijungimo puslapis, paskutinio srauto šaltinis, reklamos perėjimai, paieškos varikliai, reklamos sistema, IP adresas ir paieškos istorija.
  3. Slapukai
   „ALVADI“ naudoja slapukus siekdama teikti aukštos kokybės paslaugas internetinėje parduotuvėje alvadi.lt. Tai reikalinga norint suteikti vartotojui patrauklesnį ir patogesnį naudojimąsi svetaine, taip pat norint gauti analitinius duomenis ir skaičiavimus, kuriuos „ALVADI“ naudoja svetainės veikimui palaikyti. (pavyzdžiui, kaip dažnai vartotojas lankosi svetainėje ir kokius puslapius, kokią interneto naršyklę ir aparatinę įrangą naudoja).

   Slapukai yra tekstiniai failai, kurie saugomi vartotojo kompiuteryje ar įrenginyje jam lankantis svetainėje. Tokie tekstiniai failai nėra kenkėjiški. Juose nėra virusų ir jie nėra susieti su konkrečiu asmeniu ar IP adresu. Dauguma slapukų ištrinami vartotojui uždarius naršyklę. Jie vadinami sesijos slapukais. Kiti slapukai (nuolatiniai) yra saugomi vartotojo kompiuteryje ilgesnį laiką ir padeda nustatyti, kada vartotojas kitą kartą apsilankys mūsų tinklalapyje.

   Daugelyje naršyklių slapukai įjungiami pagal numatytuosius nustatymus. Galite pakeisti savo saugos parametrus ir išjungti slapukus. Tokiu atveju, jūsų kompiuteryje nebus saugomi jokie slapukai. Jei išjungsite slapukus, kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali nustoti veikti. Kai kurie puslapiai gali būti netinkamai rodomi. Taip pat galite nustatyti savo naršyklę taip, kad kiekvieną kartą, kai svetainė bando įdiegti slapukus, jūs gaunate atitinkamą įspėjimą ir nusprendžiate dėl kiekvieno atskiro failo, ar norite jį įjungti, ar ne.
 3. KIEK LAIKO „ALVADI“ SAUGO KLIENTO ASMENS DUOMENIS
  „ALVADI“ saugo Kliento asmens duomenis tuo metu, kai Klientas naudojasi „ALVADI“ paslaugomis, išskyrus atvejus, kai jis reikalauja ištrinti savo asmeninius duomenis arba jei šioje privatumo politikoje nenurodyta kitaip. Kvitai ir sąskaitos faktūros saugomos pagal vietos įstatymus.
 4. KAM „ALVADI“ PERDUODA ASMENS DUOMENIS?
  „ALVADI“ turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Trečiosios šalys yra „ALVADI“ verslo partneriai, kurie teikia ir (arba) naudojasi pašto paslaugomis arba teikia lizingo ir (arba) mokėjimo pervedimo paslaugas. Ryšys tarp mokėjimo sistemų ir pirkėjų užtikrinamas SSL protokolu, užtikrinant, kad pašaliniai asmenys negalėtų prieiti prie perduotos informacijos ar jos pakeisti.

  Rinkodaros veiklai vykdyti „ALVADI“ turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims. Trečiosios šalys yra verslo partneriai, iš kurių „ALVADI“ perka reklamos paslaugas.

  Siekdama teisėtų teisinių interesų, „ALVADI“ gali perduoti ar atiduoti Kliento skolos reikalavimą skolos išieškojimo tikslais tretiesiems asmenims ir perduoti Kliento asmens duomenis, susijusius su skolos reikalavimu, įmonei, turinčiai „ALVADI“ įgaliojimą (pavyzdžiui, skolų išieškojimo įmonės ar kredito informacijos įmonės).
 5. KLIENTO TEISĖS
  Klientas turi teisę:
  • gauti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis
  • gauti prieigą prie savo asmens duomenų
  • pateikti prašymą ištaisyti neteisingą / neišsamią asmeninę informaciją arba pakeisti / papildyti savo asmens duomenis asmeninėje paskyroje. Klientas atsako už teisingų ar modifikuotų duomenų pateikimą
  • ištrinti savo asmens duomenis, kai tik šie yra nebereikalingi arba jei asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, išskyrus atvejus, kai „ALVADI“ turi įstatyminę teisę saugoti Kliento duomenis
  • pateikti prašymą atsisakyti asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais
  • registracijos metu neduoti sutikimo, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais
  • prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą
  • gauti savo asmens duomenis mašininiu skaitomu formatu („duomenų perkeliamumas“)
  • pateikti skundą State Data Protection, Žygimantų str. 11-6a, 011042 Vilnius, Tel. + 370 5 279 14 45, Fax +370 5 261 94 94, e-mail: ada@ada.lt, Website: http://www.ada.lt/

  Norėdami paprašyti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, pakeitimą / taisymą, ištrynimą, taip pat dėl Kliento asmens duomenų tvarkymo apribojimo ar atsisakymo, galite atsiųsti el. Laišką su išsamiu prašymo aprašymu adresu info@alvadi.lt „ALVADI“ turi teisę reikalauti Kliento asmens duomenų kopijos asmens identifikavimui. „ALVADI“ įsipareigoja atsakyti į Klientų prašymus per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos. Savo asmeninėje paskyroje galite atsisakyti naujienlaiškių ir reklaminių laiškų prenumeratos. Norėdami tai padaryti, turite prisijungti prie savo asmeninės paskyros ir panaikinti žymėjimą "Noriu gauti naujienas apie gerus pasiūlymus ir nuolaidas" „Noriu gauti naujienas apie gerus pasiūlymus ir nuolaidas“ ir spustelėti "Saugoti".